Newsletter

Keystone inngår strategisk samarbeid med Norsea Group

Knytter offshore operasjon og logistikk tett sammen gjennom nytt samarbeid med Keystone AS

NSG Digital styrker sin logistikkplattform, NSG E2E, gjennom å inngå en strategisk samarbeidsavtale med Keystone. Gjennom den nylig signerte samarbeidsavtalen vil NSG Digital få tilgang til, og støtte utviklingen av Keystone sine løsninger for offshore operasjoner og utstyr- og vedlikeholdstyring.

For NSG Digital er det viktig å etablere riktige og strategiske samarbeid for å kunne tilby markedet helhetlige løsninger som ivaretar hele kundens behov. Daglig leder i NSG Digital, Henrik Heggland, mener at teknologideling og samarbeid er veien frem mot en effektiv offshore industri.

«I NSG Digital har vi et mål om å kunne tilby våre kunder løsninger som dekker hele operasjonen, og ikke kun logistikkstyring. For å kunne gjøre dette er vi avhengige av gode samarbeidspartnere som ønsker å ta del i vårt økosystem. At Keystone, med sine smarte løsninger innen brønnoperasjoner, utstyr -og vedlikeholdstyring m.m. ønsker å utvikle sine løsninger i tett samarbeid med oss ser vi på både som en tillitserklæring og en enorm mulighet for økt effektivisering av offshoreindustrien.», sier Heggland.

Keystone ser på sin side store synergieffekter ved å bli en del av NSG E2E sitt økosystem. Daglig leder i Keystone, Bjørn Audun Schibevaag, mener at man kan oppnå større forutsigbarhet, sikkerhet og effektivitet i operasjonene ved å integrere Keystone produktene med NSG E2E.

«Gjennom våre løsninger gir vi våre kunder operasjonell kontroll på eget og tredjepartseid utstyr i ett og samme system. Vi digitaliserer manuelle prosesser og utdaterte papir-sjekklister, og tilgjengeliggjør disse for brukerne slik at en kan begynne å arbeide proaktivt, effektivt og digitalt.

Vi gleder oss til å, sammen med NSG Digital, fortsette arbeidet med å effektivisere logistikken både for operatører og leverandører, fra tidlig planlegging til gjennomført demobilisering med alle muligheter for utveksling av relevant informasjon på en enkel og kostnadseffektiv måte. Keystone er stolte av å tre inn som en strategisk partner med NorSea Group gjennom samarbeidet med NSG Digital og bidra i deres satsing med å effektivisere offshoreindustrien.», sier Schibevaag.

Har Kongsberg Digital med på laget

Samarbeidet mellom NSG Digital og Keystone kommer i kjølevannet av at NSG Digital inngikk en samarbeidsavtale med Kongsberg Digital om å bruke deres teknologiplattform, Kognifai, som en informasjonsbærer og delingspunkt. (For mer info se her)

Lanserer nytt teknologi og samarbeidsforum

Over sommeren vil NSG Digital lansere sitt nye teknologi og samarbeidsforum NSG E2E I/O hvor de utfordrer egen organisasjon og konsern, samarbeidspartnere og kunder til å utvikle nye smarte og innovative løsninger basert på (eller tett integrert med) NSG E2E.

«Vi ser allerede nå at vi gjennom NSG E2E er i stand til å fange forretningskritisk logistikkdata og lett dele denne informasjonen med de relevante aktørene i forsyningskjeden. I dagens løsning kan denne informasjonen gjøres tilgjengelig på PCen og mobile enheter. Men vi ønsker å utfordre hvordan vi kan gjøre denne informasjonen enda mer relevant og enda mer tilgjengelig. Svaret kan ligge i å ta bruk teknologidrevet bruksutstyr, augmentert virkelighet, nye presentasjonsformer eller å dele informasjonen med tredjeparter som eksempelvis Keystone. Her er det virkelig bare fantasien som setter grenser.», sier Heggland.

 

For mer info vedrørende samarbeidet kontakt

Ole Fredrik Bergseth

Head of Sales @ Keystone

olefredrik@keystone.no – +47 975 23 410

 

For mer info om NorSea Group og Kongsberg Digital.

http://www.norseagroup.com/home

https://kongsberg.com/en/kongsberg-digital/